Bør gjøre mer for å sikre Nordsjø-torsken

Norske fiskere blir bare i liten grad berørt av den 10 uker lange fangststoppen i torskefisket i Nordsjøen i tiden 15. februar til 30. april.