Kjørt rett i fengsel

Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland ble satt rett i fengseletter rettssmøtet.