Ap: Vil være restriktiv

Arbeiderpartiet vedkjenner seg en mer restriktiv linje i flyktningpolitikken.