Verdens kreftsituasjon drøftes i Oslo

Utviklingen i kreftbildet internasjonalt vil bli et viktig tema for Den 18. Internasjonale Kreftkongressen som den internasjonale kreftunionen UICC arrangerer i Oslo 30. juni til 5. juli.