Odelsloven under kraftig press

Et regjeringsoppnevnt utvalg vil forenkle Odelsloven og la dengjelde færre gårdsbruk. Statsråd Lars Sponheim (V) går lenger ogvil avskaffe loven.