-Viktig at fastlegen er tilgjengelig

Helseminister Dagfinn Høybråten mener det er svært viktig at fastlegene er tilgjengelige for øyeblikkelig hjelp på dagtid.