Kan likevel ha vært beruset i juleparty

Trippeldrapstiltalte Kristin Kirkemo Haukeland (28) ser ikke bortfra at hun kan ha vært ruset på amfetamin under juleselskapet hvordrapene angivelig ble planlagt på Orderud gård natt til julaften1998.