Striden om retten til DLF fortsetter

Det gamle styret i Det liberale folkepartiet (DLF) protesterer mot at Fridtjof Frank Gundersen og hans støttespillere skal få overta retten til partiet.