Orderud-avgjørelsen kommer torsdag

Forsvareren til Lars Grønnerød, Steinar Wiik Sørvik, tror at juryen har prøvestemt over skyldspørsmålet og vært uenige, og derfor trenger mer tid før de kommer med kjennelsen.