Sluttpakke til nynazister

Tyske myndigheter tar nå nye og utradisjonelle virkemidler i bruk for å bekjempe det stadig voksende høyreekstreme miljøet: