Kameraovervåking, dørkort og vektere ved sykehusene

De største sykehusene her i landet mener de har tilfredsstillende sikkerhetsrutiner som kan hindre at uvedkommende tar seg inn i bygningene.