Ikke krav om nytt nominasjonsmøte i valgloven

Valgloven stiller ikke krav til at det holdes nytt nominasjonsmøte dersom toppkandidaten på stortingslisten trekker seg eller blir strøket.