Ingen hinder for gasskraft

Olje— og energiminister kan ikkje sjå kva som skal kunne stoppa gasskraftutbygging. Det kan Naturkraft.