Kjøttbeinmel som gjødsel?

Statens landbrukstilsyn vil ha en nærmere vurdering av risikoen for spredning av kugalskap og beslektede sykdommer ved bruk av kjøttbeinmel i gjødsel.