Frostating lagmannsrett inndrar Greenpeace-utstyr

Frostating lagmannsrett har bestemt at staten kan inndra seks gummibåter med påhengsmotor og en overlevingskapsel tilhørende miljøorganisasjonen Greenpeace.