Norsk bryllupsfeiring i britiske aviser

Den britiske avisen The Observer snubler litt i norsken i sin leder om kronprinsbryllupet, men konklusjonen er klar: Avisen kunne godt ha tenkt seg en kongefamilie som den norske.