KrF vil ha kutt i statlige flyavgifter

KrFs Einar Steensnæs mener flybillettene er urimelig dyre, ogønsker kutt i statlige avgifter og konkurranse fra størreutenlandske flyselskaper.