Største mobbeprosjekt noensinne

Lærere over hele landet skal nå trenes i å forebygge og gripe innoverfor mobbing i skolen.