Krohn Devold åpner for norsk Irak-deltakelse

Norge vil bare delta med mindre militære enheter ved en eventuellinternasjonal aksjon mot Irak.