Sår ny tvil om mobilbeviset

Forsvarere og aktoratet tørnet sammen da Agder Lagmannsrett tok opp Baneheia-saken.