Påstand om frifinnelse av Per Orderud

Forsvarer Harald Stabell la torsdag ned påstand om at Per Orderud må frikjennes for medvirkning til drap.