Baneheia-befaring snødde bort

Viggo Kristiansens forsvarer vurderer å be om en ny befaring tilåstedet for barnedrapene. Torsdag lavet snøen ned over Baneheia.