Høylytt protest mot Tønnes sykehusreform

Motstanden mot helseminister Tore Tønnes forslag til sykehusreform, er betydelig innen helsevesenet. Mandag ble han møtt av protester fra bransjefolk utenfor Folkets Hus i Oslo.