Knusende dom over private sakkyndige

Hålogaland lagmannsrett gir knusende karakteristikker av de to private sakkyndige som Svanhild Jensen brukte i retten.