Kirkefolk er grønne

Kirkefolket er mer miljøbevisste enn andre. Det går fram av en ny undersøkelse som er lagt fram på Kirkemøtet.