Overvåkningssak til Høyesterett

Urmakeren fikk bot for å ha avslørt en utro ansatt. Høyesterett skal nå ta stilling til om det var ulovlig overvåking å bruke forretningens videokamera til å avsløre underslaget.