SV vil sikre minstestandarder i grunnskolen

Sosialistisk Venstreparti (SV) vil kreve mer penger til kommunene for å sikre minstestandarder i grunnskolen.