Foreslår trikk mellom Oslo og Fornebu

Jernbaneverket og Statens vegvesen Akershus foreslår at det bygges en bybane, med avanserte og raske trikker, for å forbinde Fornebu med Oslos øvrige banesystem.