Bedrifter får importere kjøtt

Norske bedrifter kan importere klovdyrprodukter fra flereeuropeiske land fra midnatt. Norge lemper dermed på importforbudet.