Går mot forslaget til nye offentlige innkjøpsregler

Kommunenes Sentralforbund (KS) er sterkt kritisk til regjeringens forslag til nye offentlige innkjøpsregler.