- UD kjente til pengepriser

Pengeprisene fra Peres-instituttet var velkjent iUtenriksdepartementet, sier Terje Rød-Larsen.