- Ingen bevis mot Kristiansen

Advokat Tore Pettersen konkluderte med at påtalemyndigheten ikkehar ført bevis for at Viggo Kristiansen deltok i overgrepene ogdrapene i Baneheia. Han må derfor frifinnes, sa forsvareren.