Retten avgjør om Stangeland var grovt uaktsom

I tingretten ble Magnus Stangeland dømt for grov uaktsomhet i stortingspensjonssaken. Lagmannsretten frikjente ham for det samme. Denne uka avgjør Høyesterett saken.