Foreslår ny lov om familievold

Regjeringen foreslår å endre straffeloven, slik at straffebudet om vold i nære relasjoner uttrykkelig omfatter vold mot både nåværende og tidligere samboere.