Færre ulukker til sjøs

Talet på ulukker til sjøs har gått dramatisk nedover. Ulukkestalet i dag er berre ein femdel av talet på ulukker for 20 år sidan, seier maritim sjef i Det norske Veritas, Tor Svensen.