Ny valglov endrer Stortinget

Dagens inndeling i fylkesvis valgkretser ble vedtatt ved et kompromiss i Stortinget i 1952. Mandatene ble fordelt etter en modell der områder med få innbyggere blir overrepresentert. Dette var for å ivareta distriktspolitiske hensyn.