Glad for likebehandling

— Barnehageforliket vil gi oss større økonomisk sikkerhet, sier styrer i Huskestua barnehage i Stavanger, Elen Katharina Ousland.