Nedgang i flytrafikken - men fullere fly

I overkant av 3,3 millioner personer reiste til og fra Avinors lufthavner i juli, en nedgang på 3,3 prosent i forhold til juli i fjor.