Helsetilsynet skal styrke barnevernet

For å styrke tilsynet med det norske barnevernet skal Helsetilsynet bli overordnet Fylkesmannen i tilsynet av barnevernet.