Stor utfart ga flere leteaksjoner

Sol og mye snø ga 10 prosent økning i påsketurismen i 2001. Sam-tidig var det en fordobling i antallet personer som ble meldtsavnet. Fire personer omkom i påskefjellet.