– Dette skader Statoils troverdighet

Statoils troverdighet internasjonalt er blitt ytterligere svekket av det amerikanske justisdepartementets etterforskning av Iran-avtalen, mener OFS-lederen i Statoil.