- Feil å peke på de pårørende i eldreomsorgen

Familien har aldri stilt opp så mye for sine gamle som nå, ifølge sosiolog Else Åstein Dahle.