Flygelederne storforbrukere av overtid

Kontrollsentralen i Stavanger og kontrolltårnene på fem flyplasser har søkt Luftfartstilsynet om å få jobbe mer overtid enn loven tillater.