- Viktig å følge opp de pårørende

Skipsfartsminister Ansgar Gabrielsen mottok meldingen om havariet i Vatlestraumen med tungt hjerte mandag kveld.