Stans i gassproduksjonen på Sleipner A etter lekkasje