Telefontolking skal hindre juks

— Vi kjenner til en del tilfeller der det har forekommet fusk ved teorieksamen - der tolken både har oversatt spørsmål og gitt svar, sier Erik Thomassen, leder for trafikantseksjonen i Vegdirektoratet.