Arbeidsgivere må føre bevis ved oppsigelse av varslere