Samlar seg på Høgskulen

Høgskulen i Volda har oppretta eit kriseteam og inviterer studentane tilsamlingsstund.