Nesten 8.400 personer sendt ut av landet i fjor

Nesten 8.400 utenlandske personer ble sendt ut av Norge i fjor. Defleste var asylsøkere og det langt overveiende flertallet av deuttransporterte fikk billetten betalt av staten, opplyserinformasjonssjef Roar Hansen i den nyopprettede Politietsutlendingsenhet.