Nye tryggjingstiltak etter Rocknes-forliset

Losane skal få nye bærbare pc-ar med seg om bord, med ei mest moderne og oppdaterte digitale sjøkart installert.